Verordeningen

De Ombudscommissie is ingesteld door de gemeenteraad van Midden-Groningen. De raad heeft een verordening vastgesteld waarin een aantal zaken met betrekking tot de Ombudscommissie wordt geregeld. Daarnaast geeft de Algemene wet bestuursrecht de kaders aan voor de bevoegdheden en werkwijze van de Ombudscommissie.

Onderstaande wet- en regelgeving is voor de commissie van belang: