Samenstelling

De Ombudscommissie bestaat uit acht leden, waaronder een voorzitter en een secretaris. De leden van de Ombudscommissie zijn onafhankelijke deskundigen die niet werkzaam zijn bij de gemeente Midden-Groningen.

De heer E.A. Martens (voorzitter)
Mevrouw N.J.C. Scholten (lid en plaatsvervangend voorzitter)

De heer G. Blekkenhorst (lid)
De heer P.J. de Groot (lid)
De heer K. Jongsma (lid)
De heer J.A. Oostmeijer (lid)
De heer A.H. Saman (lid)
Mevrouw A.M. Timmermans (lid)