Jaarverslag

De Ombudscommissie stelt jaarlijks een verslag op, waarin de externe behandeling van klachten in het voorgaande jaar anoniem wordt beschreven.