Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente Midden-Groningen? Op deze website kunt u lezen wat wij voor u kunnen betekenen.

In contacten tussen de gemeente en haar burgers gaat er wel eens iets mis. Dat kan vervelende gevolgen hebben. U bent bijvoorbeeld niet correct behandeld door een medewerker van de gemeente.

In eerste instantie moet u een klacht indienen bij de betreffende gemeente. De gemeente moet op basis van de wetgeving namelijk in de gelegenheid gesteld worden de klacht zelf op te lossen. Dit gebeurt dan via een zogenoemde interne klachtprocedure. Alleen als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente op de klacht kunt u de klacht(behandeling) voorleggen aan de onafhankelijke ombudscommissie. Voor de gemeente Midden-Groningen is dat de Ombudscommissie Midden-Groningen.

Als u de Ombudscommissie inschakelt voor een onderzoek kost u dat niets.